Paralajmërim kundër metodologjisë tekfiriste

Akuzimi i Imam Albanit me IRXHA

Idetë e ekstremistëve bashkëkohor

Havarixhet KA’DIJE

Téléchargez et activez le thème, insérez la composition « Stack » et créez autant de diapositives que vous le souhaitez.

HAVARIXHËT (tekfircat) s’kanë edukatë

Tendenca ekstreme

Qafir për shkak të pjesëmarrjes në votime

Hoxhë Ismail Bardhoshi

“Gjykimit me ligj tjeter pos ligjit t’Allahut”

Debat i nxehte rreth mes Hoxhes Ismail dhe xhematit

Video e shkurtë nga hoxhë Bekir Halimi

Semianri: Mesataria Strugë 2012
Versioni më i gjatë (1h 55 minuta)

Na kontaktoni

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.