Hilafet sipas menhexhit profetik apo hilafet lokal...

Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirëbërësit Lavdërimi i takon Allahut të Madhit të Lartit, paqja dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi Dahukundhe Katalin dhe mbi familjen e tij të mirë e të pastër. Në fillimin e fitnes së Xhulanit thanë disa vëllezër "Çka është dallimi mes deklaratave të ...
 

Bajrami i njeriut të mençur, Bajrami i injorantit dhe Bajrami i njeriut pa brenga

Njeriu i mençur Bajramin e sheh si rast për t’iu nënshtruar Allahut xh.sh., ashtu që lidhjet farefisnore t’i përforcojë edhe më tepër, t’i ndihmojë bonjakëve dhe të varfrve. Injoranti Bajramin e sheh si rast për mëkat, ashtu që do të pijë dhe do të shkojë pas epsheve, ndërsa njeriu pa brenga Bajr ...
 

Zemrat e ngurtësuara

● Nuk ka ndëshkim më të madh për robin sesa ngurtësimi i zemrës.   ● Zjarri është krijuar për t'i shkrirë zemrat e ngurta.   ● Zemrat më të distancuara nga Allahu janë zemrat e ngurta.   ● Kur zemra ngurtësohet, syri thahet (nuk loton).   ● Ngur ...
 

Faktorët e lumturisë shpirtërore

1. Faktori më i madh që sjell hapje të gjoksit dhe lumturi shpirtërore është Teuhidi. Lumturia shpirtërore e njeriut do të jetë në varësi të përsosjes, fuqisë dhe shtimit të teuhidit. Sa më të përsosur e më të fuqishëm ta ketë njeriu teuhidin, aq më të hapur do ta ketë gjoksin dhe aq më shumë do ...
 

Frika nga shirku

Allahu subhenahu ue te ala thotë: 4:48. "S'ka dyshim se All-llahu nuk falë (mëkatin) t'i përshkruhet Atij shok (idhujtarinë), e përpos këtij (mëkati) i falë kujt do. Kush përshkruan All-llahut shok, ai ka trilluar një mëkat të madh."   Shpjegimi:   Ibn Kethiri: "I Lartës ...
 

Edukata (terbija) para luftës në rrugë të Allahut?

"Lufta është bërë detyrim për ju, ndonëse e urreni. Por mund ta urreni një gjë, ndërkohë që ajo është e mirë për ju e mund ta doni një gjë, ndërkohë që ajo është e dëmshme për ju. Allahu di, kurse ju nuk dini".(Bekare:216) Ky ajet është urdhër për Muslimanët që të luftojnë. Në anën tjetër, sh ...
 

Shigjeta e shpejtë, kundër dyshimeve që kam vërejt

Gjatë një video që është publikuar në YouTube, një hoxhë që pretendon të vërtetën, është munduar që t'i mbush muslimanët me dyshimet e tija të cilat kishin notuar në zemrën e tij, ndërsa ne nuk e kemi ditur! Në një pyetje të parashtruar nga xhemati: "A lejohet të falemi pas atyre që i lejojnë vot ...
 

Realiteti i shiitëve në kohën tonë

Pyetja: Kemi parë debate të shumta në lidhje me Shiat. Këtu paraqiten disa që ata i shohin musliman sikur që jemi ne, dhe thonë që kemi mosmarrëveshje vetëm në Furu[1]. Dhe disa të tjerë thonë se i bëjmë tekfir ekstremistët prej tyre, kurse disa të tjerë bëjnë tekfir mbi të gjithë ata në përg ...
 

Çfarë po ndodh në Gaza?

Nuk ka dyshim se pas luftës së Dytë Botërore, krimet më të mëdha njerëzore janë shkaktuar nga çifutët. Në mesin e historianëve dhe atyre që kanë shkruar për komplotet masonerike në botë, ka mospajtim se çifutët që janë masakruar nga Hitleri, a kanë qenë çifut origjinal apo të përzier, disa të tje ...
 

Kush duhet tu ndihmojë muslimanëve në Rripin e Gazës?

Viteve të fundit, çdo musliman në Gaza bën lutje, siç kanë bërë muslimanët në Mekke në kohën e zullumit dhe torturave: “Zoti ynë! Nxirrna nga ky fshat, banorët e të cilit janë mizorë. Jepna nga ana Jote shpëtim e ndihmë!” (Nisa, 75)   Ende pa përfunduar vrasjet, xhematet e ndryshme m ...
 

LAJMËRIM

SONDAZH

Çfarë lexoni më shumë? Libra të:
 

Kush eshte ne linje

We have 19 guests online

PREZANTOJMË

SHËNIM DITOR

"Qëllimi i fesë me vendosjen e sheriatit është nxjerrja e të ngarkuarit (robit) nga kërkesa e epshit të tij derisa të bëhet rob i Allahut vullnetarisht ashtu siç është rob i Allahut detyrimisht". (Ibrahim Esh-Shatibij)


SHKARKIMET E FUNDIT


No Documents

Komentet e fundit

Kush duhet tu ndihmojë muslimanëve në Rripin e Gaz
Skam lexur ndonje koment me te thjesht me te qart the me te
Kush duhet tu ndihmojë muslimanëve në Rripin e Gaz
Es-Selamu Alejkum Bravo i nderuar..analizë perfekte dhe shu
Shokët, miqësia dhe këshilla
Shume keshilla te mira..Zoti qofte i kenaqur me ju.. Allahu