Rruga drejt lumturisë në familje

Lumturia: qëllimi i dëshiruar Lumturia është parajsë e ëndrrave që të gjithë njerëzit e kërkojnë atë, por pyetja që ka hutuar njerëzimin që nga kohët e lashta është: "Ku është lumturia?" Shumë njerëz e kanë kërkuar atë në vendin e gabuar dhe u kthyen me zemra të thyera, si ai i cili shkoi pë ...
 

Fjalët e imamëve të njohur rreth qëllimit në çështjet e tekfirit

1. Shafiu ra. Thotë: me të vërtetë robt e Allahut janë të obliguar të gjykojnë nga jashtë prej fjalëve apo veprave. Allahu svt është Ai i cili kujdeset për të fshehtën, pos krijesave të Tij.[1] 2. Imam Shafiu ra. Thotë: dispozitat e Allahut dhe të Dërguarit argumentojnë se nuk i takon asnjëri ...
 

Pasaktësia e pasimit të verbër, ndalimi i saj dhe dallimi ndërmjet pasimit të verbër dhe atij valid

Allahu subhanehu ve te'ala e ka gjykuar pasimin e verbër në shumë vende në Librin e Tij. Kështu, Ai thotë: “Në vend të Allahut, ata kanë zgjedhur për zot rabinët dhe murgjit e tyre...”[1] Adijj b. Hatimi[2]ka thënë: “Shkova te I Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue sel-lem, ndërsa në qafë ...
 

Si duhet të veprojë dijetari që pyetet për diçka që nuk e di

Ibn Omeri radijallahu anhu transmeton se një njeri kishte shkuar te Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue sel-lem dhe e kishte pyetur: “O i Dërguari i Allahut, cili është vendi më i mirë?” I Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue sel-lem ishte përgjigjur: “Nuk e di.” Ai sërish kishte pyetur: “Cili ë ...
 

Këshilla e mirë për ekstremistit në tekfirë

(Demant kundër gulatëve {tepruesve në tekfir}, nëse je fillestarë në Islam, mos e lexo shkrimin) Duke u futur nëpër privatet e myslimanëve, tepruesit e tekfirit mundohen që helmin e tyre ta shpërndajnë në çdo vend, në çdo hapësirë dhe mundësi që u jepet. Dhe mere me mend, komentohet, vendohet ...
 

Pyetje rreth rregullës: Kush nuk e shpall kafirin si kafir, edhe ai është kafir

Sulejman El-Ulvan Allahu e liroftë thotë: Vëllau pyet për rregullën se kush nuk e bën kafirin kafir edhe ai është kafir, atëherë kur bëhet njeriu kafir nëse nuk e bën kafirin kafir. Në këtë ka sqarim të detajizuar, kategoritë mbi këtë çështje janë shtatë. (1) Kategoria e parë: Kush nuk ...
 

Buldozerët izraelitë rrënojnë shtëpitë e palestinezëve

Autoritetet izraelite kanë shkatërruar një shtëpi palestineze në Jerusalemin Lindor të pushtuar, me pretekstin se ajo ishte ndërtuar pa leje, thonë dëshmitarët okularë. Policia izraelite e mbështetur nga katër buldozerë mbërriti në lagjen Silwa të martën herët dhe kanë demoluar shtëpinë, sht ...
 

Thëniet rreth zhdukjes së diturisë dhe dijetarëve

Ebu Hurejre radijallahu anhu transmeton se I Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Do të paraqiten turbullirat dhe do të shpeshtohen rebelimet!” E pyetën: “Çka janë rebelimet?” Ai tha: “Vrasje, vrasje! Dhe do të zhduket dituria.” Omeri kishte dëgjuar prej Pejgamberit sal-lal ...
 

Fragment rreth maturisë në dituri

Ebu Omeri thotë: Prej bereqetit të diturisë dhe rregullave të tij është edhe maturia në të. Ai nuk është i matur në dituri, nuk do a kuptojë e as që do t’ua transmetojë të tjerëve në mënyrën e kuptueshme për ta. Një prej dijetarëve ka thënë: “Nuk kam dituri përveç se aq sa ta di se unë nuk ja ...
 

Franca akuzohet për standarde të dyfishta në lidhje me “lirinë e të shprehurit”

Arrestimi i një komediani të njohur dhe më shumë se 54 njerëz tjerë për “gjuhën e urrejtjes” dhe komenteve pro-sulmeve të Charlie Hedbo, kanë ndezur një debat të ashpër në Francë nëse autoritetet janë fajtorë për standarde të dyfishta në “lirinë e të shprehurit”. Në qendër të debatit është kome ...
 

LAJMËRIM

SONDAZH

Çfarë lexoni më shumë? Libra të:
 

Kush eshte ne linje

We have 21 guests online

PREZANTOJMË

SHËNIM DITOR

"Qëllimi i fesë me vendosjen e sheriatit është nxjerrja e të ngarkuarit (robit) nga kërkesa e epshit të tij derisa të bëhet rob i Allahut vullnetarisht ashtu siç është rob i Allahut detyrimisht". (Ibrahim Esh-Shatibij)