Kohë e mjerimit

Duke pasur parasysh se jetojmë në kohën ku civilizimi ka arritur kulmin e saj, një civilizim për të cilin është punuar me shekuj - vendosa të shkruaj për atë se si njerëzit e këtij shekulli i kategorizojnë “të bukurat” dhe “të shëmtuarat”. Falenderimet, që të gjitha, i takojnë: Zotëruesit të ...
 

Letër nga nëna e Shejh Faris Al-Zahranit drejtuar Ministrit të punëve të brendshme

Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirëbërësit Për Ministrin e Brendshëm, Unë e di se nuk është e fshehur nga ju se liria është një bazë e të Drejtave të Njeriut. Dhe nesër, All-llahu i ka destinuar, dhe njeriu e ka humbur një pjesë të lirisë së tij për shkak të burgosjes, kështu që nuk ë ...
 

Dhjetë shkaqet e mos përgjigjes

Transmetohet se Ibrahim ibn Ed'hemi, Allahu e mëshiroftë, kishte kaluar nga tregu i Basres, iu tubuan njerëzit për rreth dhe i thanë: O Ibrahim! Ç’është puna me ne, lutemi e nuk na pranohen lutjet tona?! Tha: Për arsye se zemrat tuaja kanë vdekur në 10 gjëra: 1. E njohët Allahun, e nuk re ...
 

Rrjedhin detaje telefonike të dyfytyrësisë të Turqisë se do ta sulmoj SHIISH-in në Siri

Kryeministri turk Rexhep Tajip Erdogani e ka ndaluar YouTuben e cila ka ndodhur pas një bisede që ka rrjedh mes Shefit të Inteligjencës turke Hakan Fidanit dhe ministrit të jashtëm turk, Ahmet Davutollu se ai donte ta heq video-ndarjen nga faqja e internetit.   Rrjedhin detaje telefo ...
 

Cili është vendimi islam mbi rrobat të cilat përmbajnë shkrime në gjuhën angleze dhe nuk e kuptojmë domethënien e tyre?

Cili është vendimi islam mbi rrobat të cilat përmbajnë shkrime në gjuhën angleze dhe nuk e kuptojmë domethënien e tyre? Përgjigjja: Para se të veshim rroba të tilla, detyrohemi të pyesim se çfarë domethënie ka ky shkrim, ngaqë mund të kenë kuptim të keq apo fjalë që nxisin në degjenerim dhe ç ...
 

Historia e marrëdhënieve Iran-SHBA

Pasi që Irani dhe SHBA-të normalizuan marrëdhëniet, RO ndjek revolucionin e kësaj marrëdhënie në 4 pjesë. Në pjesën e parë do të vlerësohet origjina e kësaj marrëdhënie. Nga Idris Devries Persia,siç ishte i njohur Irani në fillim të shekullit të 20, u pushtua  ...
 

E për sa u përket poetëve, ata i ndjekin të humburit

Falënderimi i takon vetëm Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të dërguarin e Allahut, shokët e tij, familjen e tij dhe gjithë ata që e pasojnë me të mirë deri në Ditën e Gjykimit. Pastaj: Pasi kohëve të fundit me rritjen e rrjeteve sociale (shoqërore) është bërë e mundshme dhe ...
 

Arrestimi i imamëve bashkë me disa besimtarë dhe mendimet fetare që ata pasojnë

Nuk ka ngelur tashmë individ në opinionin publik që të mos ketë dëgjuar për operacionin e policisë së fundi, ku u ndaluan disa besimtarë muslimanë me akuza fantazmë. Sipas asaj që shpaloset nëpër media kuptojmë se besimtarët dhe dy imamët qënkan arrestuar si të dyshuar për rekrutim individësh për ...
 

Mos e nxit vëllaun tënd kundër teje

A nuk ndodh që shokët e mirë të hidhërohen e t’ia kthejnë shpinën njëri-tjetrit vetëm për shkak të disa fjalëve “të pahijshme” të cilat i kanë shqiptuar pa e patur për qëllim shqiptimin e tyre, por që janë thënë si rezultat i emocioneve të atij momenti. Pastaj kjo ka bërë që të ndahen e largohen ...
 

Kështu i sqarojmë argumentet hollësisht që të qartësohet rruga e kriminelëve

Për shkak se fitnet çdo ditë po zmadhohen, e fytyrat e ziliqarëve po dalin në shesh, e pash të nevojshme ti ceki edhe disa gjëra në lidhje me fitnet në Sham, pasi i ceka disa në fletushkën 'të mos thoni ditën e Kiametit këtë nuk e kishim ditur', do të flasë në mënyrë më direkte dhe do ti ceki dis ...
 

LAJMËRIM

SONDAZH

Çfarë lexoni më shumë? Libra të:
 

Kush eshte ne linje

We have 10 guests online

PREZANTOJMË

SHËNIM DITOR

"Qëllimi i fesë me vendosjen e sheriatit është nxjerrja e të ngarkuarit (robit) nga kërkesa e epshit të tij derisa të bëhet rob i Allahut vullnetarisht ashtu siç është rob i Allahut detyrimisht". (Ibrahim Esh-Shatibij)